२४ माघ, रामेछाप । रामेछापको मन्थलीमा होमस्टे तालिम …